“ทำพาน ก่อนไหว้ครู” (18/06/57)

19/06/57 ที่โรงเรียนจะมีงานไหว้ครู ในช่วงเช้าหน้าเสาธงจึงมีกิจกรรมพูดถึงความหมายของวันครู และสัญลักษณ์ของดอกไม้ที่ใช้ไหว้ครู เช่น ดอกเข็ม ดอกมะเขือ หญ้าแพรก

ในช่วงเช้า ฉันในเข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2/1 ตามปกติ นักเรียนมีความตั้งใจเรียน และกระตือรือร้นในการตอบคำถามดี

ส่วนช่วงบ่ายไม่มีการเรียนการสอน เพราะนักเรียนแต่ละห้องจะเริ่มทำพานไหว้ครู ฉันซึ่งมีครูพี่เลี้ยงเป็นครูประจำชั้น ม.2/2 จึงต้องคอยดูแลและช่วยเหลือนักเรียนในการทำพานแทนครูพี่เลี้ยง

เมื่อเสร็จจากการทำพานก็ช่วยนักเรียน ทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อย ก่อนกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)