วัน จันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557

-เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง

-สอนคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ป.5 การปิดแฟ้มและออกโปรแกรม

- สอนวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ป.4 การตกแต่งข้อความ

- เวรสหกรณ์โรงเรียน

- ช่วยสอนศิลปะ ป.2 ให้นักเรียนธรรมชาติบริเวณบ้านของตัวเองเพื่อให้เด็กรู้จักการสังเกต

- พิมพ์งานเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเย็น

-โรงเรียนเลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)