วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557

(กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด)

กิจกรรมในวันนี้จะมีการเข้าค่ายในต่อต้านยาเสพติด โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและคละกันในมุกระดับชั้น เพื่อให้เด็กได้มีความสามัคคีและพี่ก็สามารถช่วยเหลือน้องได้ และกิจกรรมทำให้ได้เห็นถึงความสนุกสนาน ความสามัคคีของเด็ก ทำให้เราเกิดความสนุกสนานไปกับเด็ก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)