​ชีวิตที่พอเพียง : ๒๒๕๙. วิ่งออกกำลังกายที่เชียงใหม่

          เช้าวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผมวิ่งออกกำลังกายอยู่แถวๆ สี่แยกถนนลอยเคราะห์ตัดกับถนน กำแพงดิน เพราะผมพักที่โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่

          ได้วิ่งไปชมวัด ๓ วัด ที่อยู่ติดๆ กัน คือ วัดลอยเคราะห์  วัดพันตอง และวัดช่างฆ้อง    ซึ่งน่าจะเป็นวัดโบราณทั้งสามวัด   โดยเข้าใจว่าวัดช่างฆ้องโดนถนนลอยเคราะห์ตัดผ่าน ทำให้เจดีย์สีขาวกับโบสถ์เล็กๆ โดนตัดไปอยู่อีกฟากหนึ่งของถนน    มีป้ายบอกว่าส่วนนี้ได้รับการพัฒนา สนับสนุน ดูแลทัศนียภาพและภูมิทัศน์ โดยโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง ซึ่งในทางปฏิบัติก็คือกลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมนี้ แต่ในทางกฎหมาย ยังเป็นสมบัติของวัด    และจะเห็นว่าส่วนพื้นที่ติดกับถนนลอยเคราะห์ตรงสี่แยกเป็นอาคารร้านค้าทั้งหมด ทำให้ผมเดาว่าที่ตรงนั้นคงจะเป็นที่วัดช่างฆ้อง ให้เอกชนเช่าทำร้านค้าและที่อยู่อาศัย ทำให้วัดเหลือที่อยู่ นิดเดียว

          ทั้ง ๓ วัดที่เอ่ยถึง วัดช่างฆ้องมีลักษณะขาดการดูแลที่สุด   ทั้งๆ ที่ผมคิดว่าโบสถ์ของวัดนี้เก่าแก่ และสวยที่สุด ผมกลับมาค้นที่บ้านพบเรื่องราวที่นี่   เอาเข้าจริงกลายเป็นชาวบ้านรุกที่วัด


พระวิหารของวัดช่างฆ้อง ที่อยู่ในบริเวณโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง


พระอุโบสถอันงดงามของวัดช่างฆ้องถ่ายจากชั้น ๒๔ ของโรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน


หลังคาโบสถ์วัดช่างฆ้อง


ลายปูนปั้นที่โบสถ์วัดช่างฆ้อง
วัดลอยเคราะห์

วัดลอยเคราะห์

วิจารณ์ พานิช

๒๘ ส.ค. ๕๗

โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ภาพถ่ายชัดเจนและสวยมากครับ

ชอบลายปูนปั้นครับ