ดีเจ&วีเจ

ดีเจ (DJ ย่อมาจาก Disc jockey)

หมายถึง ผู้จัดรายการเพลงประกอบความรู้เกี่ยวกับเพลงหรือเรื่องอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ฟัง ในสถานที่ฟังเพลง ในที่นี้มี 2 ความหมายคือ ดีเจที่จัดรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และดีเจเปิดเพลงตามไนต์คลับ ดีเจที่มีความหมายถึงนักจัดรายการวิทยุ รูปแบบรายการการจัดอาจเป็น รายการที่จัดอาจเป็นรายการที่มีกำหนดเวลาแน่นอนหรือเป็นรายการที่ให้บริการตลอดวัน เช่น รายการกรีนเวฟ หรือรายการอยู่เป็นเพื่อนคุยกับนักศึกษาที่ดูหนังสือดึกๆ หรือรายการโชว์ดึก โดยมีหัวข้อคุยเป็นประเด็นเรื่องราวตามกระแสเหตุการณ์บ้านเมืองและโลกแทรกไว้ในรายการ หรือรายการเพื่อสุขภาพ รายการเพื่อผู้บริโภค รายการเพื่อการศึกษา การทบทวนข้อสอบของนักเรียนเพื่อเตรียม สอบเอ็นทรานซ์ การตอบปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ฟังที่มีปัญหาคับข้องใจหรืออาจเป็นรายการสายด่วน เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อน โดยนักจัดรายการวิทยุจะเปิดเพลง สลับการให้ความรู้หรือการตอบปัญหา หรือสนทนากับสมาชิกที่เป็นผู้ฟังตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดความเบื่อหน่ายแก่บุคคลทั่วไป

วีเจ Visual Jockey
ซึ่งพัฒนามาจาก DJ เนื่องจาก Disc เกิดขึ้นก่อน โดย VJ จะเป็นผู้นำเข้ารายการพร้อมทั้งแนะนำเพลงต่างๆ ผ่านรายการเพลงทางโทรทัศน์ เช่น Channel V, MTV, VH1 ซึ่งคำว่า VJ เริ่มเป็นที่นิยมในช่วงปี 1980 จากรายการเพลง MTV นอกจากนี้ VJ ยังหมายถึง ผู้ที่นำเข้ากิจกรรมต่างๆที่มีทั้งภาพและเสียง เช่น ในผับ เทศกาลต่างๆ

หน้าที่การทำงานของ VJ คือการจัดรายการที่เกี่ยวกับเพลง (มิวสิกวิดีโอ) โดยมีการพูดจาทักทาย แนะนำรายการก่อนเริ่มรายการทุกครั้ง หรือเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เล่นเกม การขอเพลงฮิต เป็นต้น ซึ่งดูไปแล้วคล้ายกับบทบาทของพิธีกร แต่ วีเจ ทำหน้าที่ในช่วงเวลาสั้นกว่า ทั้งนี้ใน 1 เทป วีเจ ต้องทำหน้าที่พูดไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง มีทั้งการบันทึกเทป และรายการสด รวม ทั้งรายการภาคสนามที่มีหน้าที่ ตามไปสัมภาษณ์ศิลปินนักร้อง VJ ต้องมีความรู้เรื่องเพลงไทยและเพลงสากล นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเท่าๆ กับภาษาไทย เพราะรายการเพลงส่วนมากจะจัดเป็น 2 ภาษา พิธีกรแบบวีเจเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

อ้างอิงจาก http://guru.google.co.th/guru/thread?clk=relqtp&tid=1db9bd0974239b00

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dream to be DJความเห็น (0)