ความร่วมมือ (21/05/2557)

     วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


                                                                         โรงเรียนบ้านแม่ปูคา

                                                            ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

                                                จ.เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 /2557

 วันนี้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างปกติค่ะ เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จะมีกิจกรรมเข้ามาบ่อย ๆ ละได้ส่งเสริมอาชีพที่เด็กทไแล้วเกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้แกตัวเองและช่วยเหลือครอบครัวได้ โรงเรียนแห่งนี้นับว่าเป็นโรงเรียนที่ดี และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและเทศบาลหน่วยงานจากต้นสังกัดช่วยประสานงาน ทำให้โรงเรียนนี้มีเอกลักษ์ จีงได้รับเชิญออกงานขัดบูธอยู่บ่อย ๆ จากงานอาชีพที่เด็ก ๆ ได้ฝึกจนชำนาญและแสดงฝีมือด้วยตัวเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)