“พบกัน กับวันศุกร์” (06/06/57)

เย้ๆ แล้ววันศุกร์ก็มาถึง หลังจากที่เหนื่อยทุกวัน เสาร์-อาทิตย์จะได้พักบ้าง วันนี้มีสอน 2 ชั่วโมง คือชั่วโมงที่ 3 และชั่วโมงที่ 5 ซึ่งเป็นนักเรียน ม. 3/1

เด็กห้องนี้ถือเป็นห้องที่เรียนเก่งพอสมควร แต่มักจะทำงานช้า จึงต้องคอยกระตุ้นเสมอ อาจมีคุยเล่นกันบ้าง แต่สุดท้ายก็มีงานส่งในชั่วโมงที่กำหนด

เวลาที่เหลือจากการทำงานสอน ก็มีการพูดคุยกับเพื่อนนักศึกษาคนอื่น ถามถึงเรื่องแผน เรื่องสื่อที่พวกเขาใช้ เพื่อนำมาปรับปรุงในส่วนของเราบ้าง เพราะการแสดงความคิดเห็นหลาย ๆ คน ทำให้ได้แนวคิดที่หลากหลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)