“วันพุธ เวียนมา” (04/06/57)

วันนี้ก็วันพุธแล้ว มีหน้าที่สอนหนังสือเหมือนเดิม เมื่อเริ่มคุ้นชิน การพูดคุยกับนักเรียนจึงง่ายขึ้น นักเรียนคนไหนทำตัวไม่ดี ไม่ถูกระเบียบ ฉันที่เป็นครู ก็สามารถอบรมสั่งสอน และให้คำแนะนำได้

ซึ่งนักเรียนก็ยอมรับฟัง และตั้งใจเรียน ทำให้ฉันมีกำลังใจในการสอน

เสร็จจากงานสอน ฉันก็ได้พักบ้าง แต่ก็เอาหนังสือเกี่ยวกับบทเรียนมานั่งอ่าน เพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากที่สุด เวลาสอนหน้าห้องจะได้ไม่ผิดพลาด

จากนั้นก็นั่งทำแผน คิดกิจกรรม และสื่อที่จะใช้ในวันต่อ ๆ ไป อีกทั้งถ้าโรงเรียนมีงานอะไรให้ช่วยทำก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)