ฝึกพิมพ์ กับโปรแกรมพิมพ์ดีดออนไลน์

ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในคาบนี้จะเป็นการฝึกใช้แป้นพิมพ์ ให้นักเรียนฝึกพิมพ์ให้คล่องและรู้จักปุ่มต่าง ๆ ในแป้นพิมพ์และเป็นการฝึกใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษาไปได้ด้วยในตัว

 สามารถสอนการใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษาพร้อมกับการฝึกใช้ปุ่มแป้นพิมพ์ไปได้ด้วยกันเป็นอย่างดีเลยครับ

นักเรียนโดยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มพิมพ์ได้คล่องขึ้น แต่ก็มีนักเรียนในบางส่วนที่เป็นส่วนน้อยที่ยังใช้ปุ่มในแป้นพิมพ์ได้ไม่มากนัก จึงต้องเดินมาดูบ่อย ๆ และสอนการพิมพ์ตัวอีกษรที่อยู่แป้นพิมพ์และการเปลี่ยนภาษา ต้องสอนซ้ำ ๆ บ่อย ๆ สำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ช้า หลังจากนั้นนักเรียนก็สามารถเริ่มพิมพ์ได้เร็วขึ้นบ้างครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)