“วันพฤหัสบดี หน้าที่ครูเวร” (29/05/57)

## วันนี้ตื่นแต่เช้า เพื่อมาทำหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี โดยตอนเช้ารับนักเรียนเข้าโรงเรียน ทางประตูด้านหน้าโรงเรียน เสร็จแล้วคุมแถวนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง

## ในชั่วโมงที่ 3 สอนนักเรียนชั้น ม. 3/2 ในรายวิชาการงาน ฯ นักเรียนร่วมตอบคำถามและทำกิจกรรมได้ดี

## พักเที่ยงรับหน้าที่เป็นแม่ค้าขายน้ำหวาน ให้กับเด็กนักเรียนที่มารับประทานอาหาร

## จากนั้นช่วงบ่ายก็ตรวจงานนักเรียนที่ค้างไว้ และสอนหนังสือนักเรียน ชั้น ม. 2/2 ในชั่วโมงสุดท้าย

## เลิกแถว รอส่งนักเรียนกลับบ้านให้หมด ครูจึงจะกลับบ้านได้เช่นกัน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)