“วันศุกร์ วันสุข” (30/05/57)

และแล้ววันศุกร์ก็มาถึง หลังทำกิจกรรมหน้าเสาธง ก็มานั่งตรวจงานที่ค้างไว้จาก เมื่อวาน รอจนถึงชั่วโมงที่ 3 เพราะมีสอนนักเรียนชั้น ม. 3/1 ซึ่งวันนี้เด็กผู้ชาย ดื้อมาก ไม่ค่อยฟัง และจับกลุ่มคุยกัน ฉันจึงให้แยกที่นั่งกันและว่ากล่าวตักเตือนไปในช่วงบ่ายไม่ได้เรียน เพราะเด็ก ๆ มีกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ก่อนเดินครูนักศึกษาทุกคน ก็ช่วยกันทำป้ายรณรงค์ มีการจัดบอร์ดต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวันงดสูบบุหรี่โลกด้วย...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)