ซ้อมเดินสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี

ในวันพฤหัสบดีนี้ เป็นการรวมกองลูกเสือเพื่อ ซ้อมจัดขบวนแถว เตรียมเดินสวนสนามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของลูกเสือและเนตรนารี

เป็นการรวมกองผสม ตั้งแต่ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญรุ่นเล็ก ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี เพื่อเป็นการเตรียมเดินขบวนสวนสนาม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)