19/05/57 อย่างเป็นทางการ

เป็นนี้เป็นวันแรกของการที่กระผมได้มาฝึกประสบการสอนอย่างเป็นทางการ

ซึ่งในวันนี้ก็ได้พบปะกับห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านปางเฟืองและพบปะกับครูพี่เลี้ยงที่มาให้คำแนะนำสับหรับการฝึกประสบการ์สอนทั้งปี และคำสั่งแรกของท่านก็คือ การทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

และเมื่อเวลาผ่านไปพักหนึ่ง ห้องที่เราตั้งใจปัดกวาดนั้นก็มีความสะอาดสวยงาม

ปล.2ภาพนี้ตอนยังไม่สะอาด ^^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)