กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (15/08/57)

          วันนี้เป็นวันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งทางโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลได้ทำการจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี แต่เนื่องจากปีนี้ ฟ้าฝนไม่เป็นใจ มีฝนตกในช่วงเช้า ทางโรงเรียนเลยงดการเดินขบวนภายในชุมชนใกล้ๆโรงเรียน แต่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนแทน มีการแสดงจากเด็กนักเรียน และทางโรงเรียนได้ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จัดการแสดงขึ้น 1 การแสดงทุกปี ผมและเพื่อนๆได้ทำการแสดงเต้นประกอบเพลง เพลงได้แต่ใช้ ดนตรีและทำนองเพลงผู้ชายในฝัน และได้มีการคิดท่าขึ้นมาเอง ชุดที่ใช้ในการแสดงก็ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นมาเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)