บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (29/08/57)

          วันนี้เป็นวัน บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ซึ่งทางมหาลัยได้จัดกิจกรรมการทำความสะอาดมหาลัย โดยทางโรงเรียนสาธิตได้ส่งตัวแทนนักเรียนชั้นป. 5 เข้าร่วมการทำความสะอาดในมหาวิทยาลัยในเวลา 09.00 น. หลังจากนั้น ช่วงบ่าย ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ขึ้นภายในโรงเรียน ให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนของต้นเองให้สะอาด และกันสาดหลังห้องเรียน นักเรียนชอบเอาขยะต่างๆ ทิ้งไป ทำให้มีเศษขยะมากมาย ผมและเพื่อนๆ และครูได้ช่วยกันกวาดขยะจากกันสาดห้องเรียนให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)