สัปดาห์ที่ 8 ประชุมโครงการร่วม (16/07/57)

          วันนี้เป็นวันที่นักศึกษาฝึกวิชาชีพครูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ทำการประชุมเรื่องโครงการร่วมที่นักศึกษาที่ฝึกสอนที่โรงเรียนนี้ต้องทำร่วมกัน จากที่เคยประชุมมาก่อนหน้านี้แล้ว สรุปโครงการที่จะทำคือ สาธิตก็อตทาเลนต์ คือเป็นการจัดการประกวดแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนในโรงเรียน ทุกประเภท ที่คิดว่าสร้างสรรค์และแปลกใหม่ อาจจะมาเป็นเดี่ยวหรือทีมก็ได้ ตามรูปแบบรายการของก็อตทาเลนต์จริงๆ

          การประชุมในวันนี้เพื่อจะสรุปวันที่จัด การโปรโมทโครงการ การจัดทำงบประมาณเพื่อนำเสนอโรงเรียนต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)