อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. อบรมเกษตรกรขยายพันธุ์มะนาวและผลิตมะนาวนอกฤดู

การฝึกอบรมเทคนิคการขยายพันธุ์มะนาวและการผลิตมะนาวนอกฤดูให้แก่เกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์มะนาว สามารถนำไปใช้ในการผลิตกิ่งพันธุ์ไว้ปลูกเองโดยไม่ต้องซื้อกิ่งพันธุ์ที่มีราคาแพง

               ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์สาขาพืชสวน ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน และนายสมยศ มีทา นักวิชาการเกษตร ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวสาธิยา ภูทำนอง และนายสิทธิกร จ่าบาล เจ้าหน้าที่ อสพ.มข พื้นที่พัฒนาโมเดลตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมเทคนิคการขยายพันธุ์มะนาวและการผลิตมะนาวนอกฤดูให้แก่เกษตรกร ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์มะนาว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผลิตกิ่งพันธุ์ไว้ปลูกเองโดยไม่ต้องซื้อกิ่งพันธุ์ที่มีราคาแพง และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตมะนาวให้ออกดอกและเก็บเกี่ยวผลผลิตนอกฤดูด้วย จากนั้นยังได้ลงพื้นที่เพื่อแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตพืชผสมผสาน รวมถึงการเลี้ยงปลาให้กับเกษตรกรภายในหมู่บ้านด้วย เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2557

             ธิติมา สุภา ข้อมูลข่าว/ภาพ
             กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)