สัปดาห์ที่ 19 วันสุดท้ายของกิจกรรมลูกเสือ (19/09/2557)

สวัสดีครับ

สัปดาห์ที่ 19 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนก่อนที่นักเรียนทุกคนจะสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครับ เป็นวันพฤหัสบดีซึงเป็นกิจกรรมของลูกเสือ ผมมีโอกาสได้ถ่ายรูปรูปกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ทั้งหญิงและชายครับ

เป็นรูปที่น่าประทับใจมาก ๆ ครับ นักเรียนห้อง ม.1/4 เป็นนักเรียนที่น่ารัก ไม่ดื้อ เหมือนห้องอื่น ๆ ครับ รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้เรียนรู้และสอนเด็กที่น่ารักและตั้งใจเรียนแบบนี้ครับ

19/09/2557 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิ์ศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียน 1/2557)ความเห็น (0)