23/09/57 ทำวีดิโอพรีเซ้น

23/09/57

สิ่งที่ได้ทำในวันนี้

-กิจกรรมยามเช้า

-เข้าแถว

-เวณบันได

-เดินเอกสาร

-สอนนักเรียนชั้น ป.6

-พักเที่ยงออกไปกินข้าว

-สอนนักเรียนชั้น ป.6

-ไปเอาข้อมูล รูปภาพต่าง ๆ ที่ครูเปิ้ลให้ช่วยทำวีดิโอพรีเซ้น

-นั่งทำวีดิโอให้รูเปอ้ล

-อบรมคอมให้เด็กเพื่อไปแข่ง แต่วันนั้ให้นักเรียนเอาคอมมาเอง เพราะห้องคอมไม่ว่าง ช้า และจะไม่ทั้นซ้อม

-เซ็นชื่อกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)