กิจกรรมกีฬาเครื่อข่ายอำเภอเมือง

งานกีฬาเครือข่าย

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองเชียงใหม่....เป็นกีฬาที่จะต้องคัดตัวแทนไปกับโรงเรียนในกลุ่มอำเภอต่าง ๆ โดย

โรงเรียนบ้านโป่งน้อยได้เป็นประธานจัดงาน ซึ่งดิฉันได้รับผิดชอบในด้านบริการน้ำแก่แขกผู้มีเกียรติและเชิญถ้วยรางวัล กิจกรรมครั้งนี้ได้ให้ประสบการณ์

.....กิจกรรมนี้ก็ได้มีการแข่งขัน กีฬาวิ่ง ประเภทต่าง ๆ ทำให้รู้ถึงความสามัคคี ของโรงเรียนต่าง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจริยา ปันแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)