ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรฯ มข.จัดโครงการที่ปรึกษาพบนักศึกษา

โครงการที่ปรึกษาพบนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อลดปัญหาเรื่องการเรียน

            เมื่อวันที่ 19 และ 20 กันยายน พ.ศ.2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานจัดโครงการที่ปรึกษาพบนักศึกษา(Happy Hour) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปี 2557 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ณ ห้องประชุมภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล และอาจารย์ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ ผู้ประสานงานโครงการที่ปรึกษาพบนักศึกษาทั้ง 2 ระดับ กล่าวโดยสรุปว่า กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อลดปัญหาเรื่องการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

           ภัทรพงศ์แสนศาลา ข้อมูลข่าว/ภาพ
           กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมครับ
เป็นการพบปะในแบบ บันเทิง เริงปัญญา  โดยแท้เลยทีเดียว ครับ