มข.ร่วมกับวช. ชี้แจงกรอบและการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษาปี 2558


การประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้เป็นแนวทางเดียวกัน

               มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดให้มีการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 มีนายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุม และ ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีการเสวนาเรื่อง กลยุทธ์เชิงรุกพิชิตทุนวิจัย: ในมุมมองหน่วยบริหารทุนและการประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย มี นางสุนันทา สมพงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย ตอบข้อซักถามประเด็นปัญหาในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา และมี รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ณ ห้องประชุมออคิดบอลรูม 2-3 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2557
            สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)” จัดทำกรอบวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 26 กลุ่มเรื่อง เพื่อจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ www.nrct.go.th โดยระบบจะเปิดรับการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 4 ตุลาคม 2557 เท่านั้น
              สำหรับการประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษาและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2558 ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ นิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยมีหัวข้อการวิจัยในปีงบประมาณ 9 หัวข้อ
              และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ผลงานของนางสาววิไลวรรณ ขันธุแสง และ นายจิรัฐติ ธรรมศิริ มหาบัณฑิตของภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานตัวอย่างวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 และ ประจำปี 2557 ในด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
             ผู้ที่สนใจสามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับปริญญาเอก (ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท) และระดับปริญญาโท (ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท) โดยผู้ที่ขอรับทุนจะต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากสถาบันอุดมศึกษาแล้ว สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://nrpms.nrct.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน –31 ตุลาคม 2557

             สิริภา แก้วคำแสน ข้อมูลข่าว/ภาพ
            กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่


หมายเลขบันทึก: 576975เขียนเมื่อ 25 กันยายน 2014 22:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 กันยายน 2014 22:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี