เช้านี้สดใส ให้ความรู้นักเรียนในชั่วแรก

เช้านี้สดใส ให้ความรู้นักเรียนในชั่วแรก

วันที่ 7 วันจันทร์เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2557

หลังจากกิจกรรมต่าง ๆ หน้าเสาธงเรียบร้อยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นมาให้ความรู้ยามเช้าแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 เป็นให้ความรู้ทั่วไปแก่เด็กนักเรียนร่วมไปถึงข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนังถึงความสำคัญของการรับรู้ข่าวสารเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)