สัมภาษณ์นักเรียน

บันทึกบทสัมภาษณ์นักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. อุบลราชธานี เขต ๓

ความรู้สึกต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

รู้สึกดีเรียนสนุกได้ความรู้มาก ไม่ยากมากเกินไป ชอบเรียนภาษาอังกฤษ

ความรู้สึกต่อครูสอน วิชาภาษาอังกฤษ

ครูใจดี ครูสอนดีมาก ครูสอนสนุก พาอ่านภาษาอังกฤษสนุกดี

คุณลักษณะครูสอนภาษาอังกฤษที่นักเรียนต้องการ

มีอารมณ์ขัน ตลก ใจดี ยิ้มอยู่ เสมอ พูดจาไพเราะ สอนสนุก สอนดี หล่อ ให้การบ้านไม่มากไม่ด่านักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกสัมภาษณ์ครูและนักเรียนความเห็น (0)