ครูขาด วันสอนแทน 17/9/57

วันนี้คุณครู หทัยรัตน์ สุทธะ ลาคลอด คุณครูชะเอม  เจริญรอง ลาป่วย คุณครู ปฐมพร  หอมทอง ลาป่วย เช้าวันนี้ ผอ ได้นัดประชุมรวมนักเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด เพื่อแจ้งเรื่องการสอบ การใช้จ่าย การประพฤติตน การยืมเงินและอื่น ๆ คาบแรกและคาบสองดิฉันมีสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ช่วงบ่ายว่างแต่มีสอนแทนครู ชะเอม เจริญรอง ในคาบที่หกในรายวิชาคณิตศาสตร์ และภาคบ่ายผู้อำนวยการได้นัดประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบเพื่อแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการยืมเงินและขอเงินเพื่อน ซึ่งเป็นปัญหามาตั้งแต่วันจันทร์แล้ว เหตุการอื่นโดยรวมเป็นไปอย่างปกติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)