วันนี้ลองเข้ามาฝึกการใช้งานcss ลองอยู่นานทีเดียวก็ไม่รู้จะทำอะไรดี จึงลองฝึกใส่รูปพื้นหลังของอาจารย์จันทวรรณค่ะ เป็นเหมือนแบบทดสอบของการใช้บล็อกและcssไปในตัว เพราะว่าตอนนี้ยังเป็นมือใหม่หัดทำอยู่ คงจะไม่ว่าอะไรนะค่ะที่ยืมความรู้ของอาจารย์มาเป็นแบบฝึกหัดของดิฉันค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะ