2. "แม่คงคา"ร่ำไห้ !

     "แม่น้ำคงคาและพรหมบุตร" แม่น้ำสำคัญ 2 สายของทวีปเอเซีย ก็ตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ไม่ต่างกัน ทั้งแม่คงคาและพรหมบุตร ถูกจัดอันดับติดกลุ่มแม่น้ำที่มีสารพิษปนเปื้อนสูงที่สุดในโลก สารปนเปื้อนหลักๆ ในแม่น้ำทั้ง 2 สาย ประกอบด้วย ธาตุปรอท โครเมี่ยม แคดเมี่ยม ตะกั่ว  ผลการตรวจวิเคราะห์แม่น้ำในอินเดียและบังคลาเทศ พบระดับสารพิษข้างต้น สูงกว่าเกณต์มาตราฐาน ตั้งแต่ 10-100 เท่า

     หันมาดู... "แม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขา" เส้นเลือดที่มีความสำคัญ มีความยาวนับพันกิโลเมตร ที่ใหลลงจากที่ราบสูงทิเบต ใหลลงมาหล่อเลี้ยงหลายๆประเทศ ทั้งจีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา เวียตนาม และผลจากการที่แต่ละชาติฯต่างแก่งแย่งกัน ก่อสร้างเขื่อนตามแนวแม่น้ำโขง เพื่อการผลิตไฟฟ้า จนทำให้การใหลเวียนของน้ำถูกรบกวน-ขัดขวาง เมื่อเป็นเช่นนั้น "น้ำเค็ม" น้ำทะเลจากมหาสมุทรฯจึงหนุนลึกเข้ามาตามแม่น้ำอย่างง่ายดาย ถึงสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำโขง ปลาน้ำจืดอยู่ไม่ได้ ต้องตายเป็นเบือและยังส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวอีกด้วย.

     ป่าไม้-ปะการัง กำลังสาบสูญ...!

    สถิติ...การตัดไม้ทำลายป่า ทั่วทั้งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มี เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ พื้นที่ป่าไม้ของเวียตนาม ลดลงไปในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ขบวนการตัดไม้-กินป่า ยังทำกิจกรรมผิดกฏหมายต่อไปอย่างสบายใจในอินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา  ในส่วนของกัมพูชานั้นยังมีอีกปัญหาใหญ่...ภายหลังจากขบวนการล่าสัตว์ป่า บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์เพื่อนำไปขายให้กับภัตตาคาร กลายเป็นเมนูเปิบพิสดารและใช้ทำยาจีน  จนสัตว์ป่าท้องถิ่นบางสายพันธ์ใกล้จะสูญพันธ์.

     นอกจากนี้ กลุ่มคนประมงเอเซียไร้ความคิด ความรับผิดชอบบางกลุ่มก็ใช้ยาพิษและใช้ระเบิดในการหาปลา โดยไม่ได้สนใจว่า...นั่นเป็นการทำลาย "แนวปะการัง" ซึ่งเป็นขุมทรัพย์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ และขณะนี้ก็เสียหายมากพออยู่แล้ว จากภาวะสภาพอุณหภูมิน้ำทะเลสูงผิดปรกติ เพราะ...วิกฤตโลกร้อน.

     เรียบเรียงจากนิตยสาร ไทม์ เอเซีย เอดิชั่น ฉบับ ตุลาคม 2549.

     หันกลับมามองดู...ประเทศไทย ซึ่งเมื่อก่อน...อาชีพเกษตรกรรมการทำนา เคยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ แต่คนไทยค่อนข้างจะหันไปบริโภคทุนนิยม... คล้อยตามกระแสเศรษฐกิจฯ ทำให้พื้นที่ในการทำนาข้าวลดลงไปมาก...สืบเนื่องมาจาก...

     -การหันไปสนใจกับพลังงานทดแทน "ไบโอดีเซล" โดยการปลูกปาล์มน้ำมันหรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆ จนพื้นที่ในการทำนาข้าวและพื้นที่อื่นๆที่ควรจะเป็นป่า...หายไป.

     -การไม่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง (ข้าวสังข์หยดและข้าวนาปีพื้นเมือง)ที่มีรสชาดดี ทนต่อสภาพภูมิอากาศบ้านเราได้ดี และตอนนี้ ราคาในท้องตลาดสูง กลับไม่ได้รับความสนใจจากเกษตรกร.

     -การไม่ได้กำหนดพื้นที่...ให้มีขอบเขต-ความเหมาะสมในด้านการเกษตร ประมง เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชอย่างลงตัว.

     - ารใช้สารเคมีสารสังเคราะห์ จนทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ.

     ใช่ครับ...เงินทองเป็น(มายา)ของมีค่า... แต่อย่าลืมว่า...ข้าวปลาก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต.

     ผลจากการที่องค์กรเกษตรกร องค์กรเอกชน ภาครัฐฯหันมาร่วมกันให้ความสนใจ ทบทวน ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรา ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในระยะยาว... จึงเป็นผลดีต่อเกษตรกร และส่งผลดีถึงผู้บริโภค ไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต.