"พี่หนาน"
นาย พรพจน์ พี่หนาน เรียงประพัฒน์

ภาพกิจกรรมวันทำบุญป่าช้า (ป่าเฮ้ว)


การทำบุญป่าช้า เป็นการทำบุญเฉพาะกิจของหมู่บ้าน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เสียขวัญกำลังใจ เพิ่มความเป็นศิริมงคลแก่ชาวบ้านและหมู่บ้าน

๑/๐๙/๒๕๕๗

*******

ภาพกิจกรรมวันทำบุญป่าช้า (ป่าเฮ้ว)

ด้วยทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ และคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแพะ หมู่ ๗,๑๔,๑๕ ตำบลบ่อทองอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยมัคนายกและคณะกรรมการวัดทุกวัดโดยมี นายชาติชายพงษ์ไพรกำนันตำบลบ่อทอง เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ได้ประชุมปรึกษาหารือและตกลงร่วมกันกำหนดให้มีการจัดงานทำบุญป่าช้าขึ้นมา ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒(เหนือ) เพื่อ ความเป็นศิริมงคลแก่บ้านแพะ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้มีกำหนดการ หรือกิจกรรมการทำบุญป่าช้าดังนี้

๑.เวลา ๐๘.๐๐ น. ชาวบ้านร่วมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบฌาปนสถาน

๒.เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่า เชิญร่วมติดกองผ้าป่าบำรุงเมรุ

๓.เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

๔.เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์พรมน้ำมนต์ สูตรถอน

๕.เวลา ๑๒.๐๐ น. ถวายผ้าป่าบำรุงเมรุชาวบ้านรับประทานอาหารร่วมกัน

๖.เวลา ๑๓.๐๐ น. ตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบศาลาฌาปนสถานอีกครั้ง

กิจกรรมดังกล่าวมาขอแสดงด้วยภาพพร้อมคำอธิบายใต้ภาพเล็กน้อย ดังต่อไปนี้ครับ…

...

บริเวณโดยรอบของฌาปนสถาน(ป่าเฮ้ว)ด้านติดกับหมู่บ้านคน มีต้นไม้เดิมสูงใหญ่ร่มรื่น

...

กลุ่มสารวัตรกำนัน ผู้นำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตัดแต่งหญ้า กิ่งไม้ บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่

...

พนักงานจ้างของ อบต. ชาวบ้าน ร่วมกันตัดกิ่งไม้เล็กและหญ้าเล็ก ด้านติดกับหมู่บ้าน

...

ลุงซิว ชี้ให้ดูว่านี่คือต้นฮ่อสะพายควาย สมุนไพรประเภทบำรุงกำลัง ผู้ชายควรรู้ไว้

...

ภาพนี้ถ่ายย้อนเข้ามาหาศาลาประกอบพิธี เห็นซุ้มเล็กๆ และรถอีแต๋นจอดอยู่ไกลๆ

...

ลุงซิวคนเดิม ชี้และหยิบให้ดู บอกว่า นี่แหละต้นและเมล็ดปอกะบิด ที่กำลังฮิต

กันอยู่ในขณะนี้..

ตัดต้นกระถินด้านนอกที่ติดกับถนนสายบ้านแพะ-ชาติตระการ ตรงข้ามกับป้อมตำรวจ

บริเวณสี่แยกบ้านแพะ...

ภาพนี้ถ่ายจากบนถนนใหญ่เข้าไปด้านในป่าช้า เห็นต้นกระถินข้างทางจำนวนมาก

...

เจ้าหน้าที่ทหารจากอุตรดิตถ์มาสังเกตการณ์ ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์กำลังคุยกับกำนันอยู่

...

ภาพบรรยากาศช่วงที่ตั้งกองผ้าป่า ตั้งกองทราย ทำตุงของปู่จารย์และการติดต้น

ผ้าป่า...

ปู่อาจารย์ นา ซวงไซ กำลังเดินสายสิญจน์จากต้นกล้วยที่กองทรายไปหาฐาน

ของพระพุทธรูป...

งานนี้ปู่อาจารย์สองท่านคือ อ.นา ซวงไซ กับ อ.เกียง กาวิน ไม่มีค่าตอบแทนครับ

ฟรี...

บรรยากาศภายในกำลังนั่งคุยรอเวลาที่กำหนดไว้ เห็นแสตนด์ที่พิธีกรงานศพใช้

ประจำอยู่ใกล้ๆ โต๊ะที่ตั้งผ้าป่าไหมครับ เดือนนี้ไปยืนอยู่จุดนี้บ่อยมาก วันนี้ก็เช่นกัน...

อาจารย์นาจัดเตรียมสายสิญจน์ที่ต่อจากพระพุทธรูปไปพันรอบฐานบาตรน้ำมนต์

พร้อมกับเตรียมเทียนน้ำมนต์แปะติดกับขอบบาตรไว้ด้วย...

ช่วงนี้กำลังรอพระสงฆ์ก็จะมีผู้มาติดผ้าป่ากันเรื่อยๆ ผมก็คุยเรื่องความเป็นมาของ

ผ้าป่าให้ได้รับฟังกัน พอสมควรแก่เวลา...

ผู้มาถึงงานก็จะเข้ามาไหว้พระกราบพระประธานกันก่อนที่จะไปทำอย่างอื่น

ทางภาคเหนือถือกันมาก ไหว้พระก่อนแล้วค่อยไปไหว้ใคร ๆ หรือทำอะไร...

...

บรรยากาศช่วงเช้า แบบกันเอง สบายๆ สนทนาพูดคุยกันไปพลางๆ ก่อน

...

กำนัน ตำรวจ ประธานสมาคมฯ นั่งคุยกันแบบสบายๆ ช่วงที่รอเวลารถไปรับพระ

ยังมาไม่ถึง...

พระกำลังจะเข้าสู่ฐานที่นั่ง กำนัน ผู้นำ อาจารย์เกียง(เสื้อเข้ม)เข้าที่นั่ง เตรียม

ความพร้อม...

ช่องทางด้านขวามือของพระประธาน ด้านหน้าต้นผ้าป่า มี สว.อยู่หลายท่าน

...

แม่บ้านเตรียมอาหาร จัดอาหารใส่ภาชนะกัน เพื่อเอาไว้ถวายพระสงฆ์

...

พระนั่งเสร็จแล้ว พ่อใหญ่สวน ประธานสมาคมฯช่วยกันถวายน้ำพระสงฆ์

...

ปู่จารย์นาเป็นพิธีกรเชิญ กำนันกดปุ่มไฟฟ้าจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย(ป่าช้าไฮเทค)

..

จากนั้นก็หันไปยกขันศีลถวายประธานสงฆ์ ไหว้แล้วก็ถอยออกมานั่งที่เดิม

...

ปู่จารย์เกียงกล่าวนำบูชาพระ ไหว้พระ อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร

พระรูปที่สอง ชุมนุมเทวดา...ผริตตะวา...

ช่วงที่พระสวดถึง อเสวะนา(มงคลสูตร)...ปู่จารย์จุดเทียนที่บาตรน้ำมนต์แล้ว

ยกถวายพระรูปที่เป็นประธานสงฆ์...

เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพรพระ เสร็จแล้ว ชาวบ้านจัดเตรียมอาหารถวาย

พระพุทธ พระสงฆ์ และที่กองพระทรายด้วย...

ปู่จารย์เกียง นำอาหารใส่ถาดมาวางที่กองพระทรายด้วยตนเอง

...

ช่วงที่กล่าวคำถวาย ปู่จารย์นาจุดธูป ๓ ดอกปักที่กองพระทราย และจุดธูปใส่ถาด

ข้าวพระพุทธ...

...

ปู่จารย์นา กำนัน ประธานสมาคมฯ ช่วยกันประเคนภัตตาหารแก่พระสงฆ์

...

เสร็จแล้วก็กลับเข้าที่นั่ง...

ช่วงที่พระสงฆ์ฉันข้าวอยู่นั้น กำนันได้กล่าวแสดงความเห็น ขอบคุณหลายฝ่าย

...

กำนันพูดถึงสถานการณ์บ้านเมือง และโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วันจันทร์จะมี

การตรวจสอบบัญชีครัวเรือนที่วัดเก่า ขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย...

พระสงฆ์พูดต่อจากกำนันเรื่องการทำบุญ ใจหายที่เห็นคนตายติดๆ กันหลายครั้ง

การทำบุญก็น่าจะช่วยให้กำลังใจคนที่อยู่ และให้ความสงบร่มเย็นกับหมู่บ้านได้...

คุณไปล่ อปพร. ถวายปัจจัยพระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ให้พร ปู่จารย์นำ

กราบลาพระอีกครั้ง...

เจ้าอาวาสวัดเก่าพิจารณาผ้าป่า "ตั้งนะโม ๓ รอบ ตามด้วย อิมัง ปังสุกูลจีวะรัง อัสสามิกัง

มัยหัง ปาปุณาติ...ผ้าอันหาเจ้าของมิได้นี้ จงตกเป็นของอาตมา" ส่วนปัจจัยเป็นของคณะ

กรรมการเพื่อเอาไว้บำรุงเมรุ อันนี้ผมต่อให้เองครับ(ฮา)...

เสร็จแล้วประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับชาวบ้านทุกคน

พระสงฆ์รูปถัดไป สวดชะยันโต...

ปู่จารย์พรมมา ตำแหน่ง ส.อบต.ด้วย กล่าวเชิญชวนชาวบ้านรับประทานอาหาร

ร่วมกันก่อน อย่าเพิ่งกลับบ้าน...

เครื่องใส่สะตวงที่เตรียมไว้สูตรถอน เป็นเครื่องแกงส้มแกงหวานอย่างละนิดละหน่อย

...

ปู่จารย์นาใช้กาบกล้วยใหญ่ ๆ นำเครื่องสูตรถอนใส่กับธูป ๑ ดอก ทำไว้สี่มุมของเมรุ

(ดูเรียบง่ายเกินไป ) ทำแบบเดียวกับที่ใช้สูตรถอนโลงศพ ก่อนที่จะนำศพลงจากบ้าน...

พระสงฆ์จะใช้บทสวดถอนสีมาสูตรถอนออกมา มีชาวบ้านชายรอรับยกไปทิ้งให้อีกที

...

ถอนเสร็จแล้ว พระสงฆ์ก็เดินทางกลับ...ชาวบ้านก็รับประทานอาหารกันต่อ

...

ผู้หญิง ผู้สูงอายุกลับบ้าน ผู้ทำงาน ตัดหญ้า ถางหญ้า ช่วยกันตัดต้นไม้ ที่เห็นว่า

จะเกิดอันตรายต่อศาลาฌาปนสถานได้ในวันข้างหน้า เผาไฟทิ้ง...

...

วางแผนตัดต้นไม้ที่เห็นใกล้ถังน้ำดื่มสีขาว ...ขอรถกระเช้าของ อบต.บ่อทองมาช่วย

...

มีคนขึ้นกระเช้าไปผูกเชือกมัดกิ่งต้นไม้ ด้านบนที่เห็นว่าสูงหน่อย จากนั้นปล่อยชายลงมา

...

ลุงทำเดินหอบเชือกไปไกลๆ เพื่อเอาไว้ให้ช่วยกันดึง เวลาที่ต้นไม้ใกล้จะหักแล้ว

...

ใช้รถกระเช้าช่วยดันอีกแรงหนึ่ง ก่อนการตัดที่ลำต้น

...

เตรียมพร้อมช่วยกันดึง มีเด็กตัวเล็ก ๆ มาช่วยดึงด้วย เสื้อสีแดง ๆ มองเห็นไกล ๆ

...

ต้นไม้ล้มลงมาแล้วช่วยกันตัดลำต้น และกิ่งก้าน พร้อมกับช่วยกันขนไปทิ้ง พักเดียวก็หมด

ผมหาไม้กวาดก้านมะพร้าวมาช่วยกวาดอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ยังใช้รถกระเช้ายกคนขึ้นบนหลังคาสังกะสี ไปเก็บเอาใบไม้ และกิ่งไม้ที่ค้างอยู่

ลงมาข้างล่าง พร้อมกับตัดแต่งกิ่งไม้ด้านหลังที่มองเห็นไกล ๆ ติดสังกะสี และที่อยู่ทาง

ด้านล่างอีกจำนวนหนึ่ง...

ผ่านลุล่วงสำเร็จไปได้ด้วยดีโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายเลยครับ

...

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจ ขอบคุณ GotoKnow

หมายเลขบันทึก: 576512เขียนเมื่อ 21 กันยายน 2014 14:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 14:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

โกทูโนว์ปรับปรุงระบบใหม่ รู้สึกจะอืดมากๆ ไม่แน่ใจว่ามีการจำกัดภาพที่นำมาขึ้นบันทึกหรือเปล่า เพราะไม่สามารถนำภาพขึ้นได้ตามที่ต้องการ...หรือจะเป็นเพราะเน็ตช้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ...

ขออภัยหากเข้าใจผิดครับผม...

ป่าที่เห็นสวยจังค่ะ..ต้นไม้เดิม..หรือต้นไม้ปลูกใหม่..คะ...(ที่เห็นเป็นต้นกระเถา..ใบใหญ่ปลายแฉก..ไม่ควรตัดทิ้ง..เพราะสิบห้าปีผ่ายไป..จะเป็นเถาวัลย์..กระไดลิง..ต้นสวยมาก..และก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย...เวลาเราปลูกป่า..ขาดไป..คือความรู้เกี่ยวกับป่าดงพงไพร..เดิมๆ..)

.... ดีใจมาก ที่ชาวบ้านมีส่วนร่วม ... กันพัฒนา  ชุมชน นะคะ

-สวัสดีครับพี่หนาน

-เห็น"ป่าเฮ้ว"แล้วร่มรื่นดีนะครับ

-หากเป็นป่าทัวไปคงไม่รอด..อิๆ 

-ความสามัคคี...ก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่นะครับพี่หนาน

-ขอบคุณครับ


ดีจังชาวบ้านสามัคคีกัน สังคมก็ร่มเย็น  นี่คือป่าคนที่มีแต่ประสานกันสัมพันธ์กันขออนุโมทนาต้วยเน้อทิดหนาน  แต่เอ๊!อยากรู้จังว่า คำว่า "ป่าช้า" มาจากไหนครับพี่หนาน ทำไมจึงเรียกแบบนี้ ใครรู้ไขให้หน่อยครับ

ขอขอบคุณกัลยาณมิตร ครู อาจารย์ คุณหมอคุณพยาบาล ทุกท่านที่แสดงความเห็น และให้ดอกไม้หรือกำลังใจมากนะคร้าบบบ...

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี