วันนี้เรียนคอม มีเรื่องขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อย แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ได้เรียนเรื่องการ chat คุยกันสนุกดี เรียนเรื่อง MSN ก็ได้แลกเปลี่ยน e-mail กับเพื่อนร่วมเอก สมัคร gotoknow กับ multiply เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะคิดว่าเรื่องบางเรื่องเหมือนว่าจะง่ายและเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่ยังมีเรื่องราวบนโลกอินเตอร์เน็ตอีกมากที่เรายังไม่รู้ สำหรับความรู้ที่ได้ในวันนี้ ทำให้เราได้มีเวบเป็นของตนเอง เราจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปก็ได้ และถ้าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ก็จะได้เผื่อแผ่ความรู้ให้กับคนอื่นด้วยค่ะ

เรียนเรื่องการเปลี่ยน E-mail จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 1.     option-personal แล้วเลือกภาษา 2.     my profile เปลี่ยนเพื่อทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นการเรียนวันนี้ทำให้การใช้อีเมลล์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามาเก็บข้อมูลได้มากขึ้น