8  พฤศจิกายน  2549  วันนี้เรียนวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ตอนแรกเข้าอีเมล ของตัวเองไม่ได้ตกใจมาก