จากการที่ได้ศึกษาในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ทักษะ การสมัครเป็นสมาชิกของ   Gotoknow    การสร้างบล็อก    การจัดการรูปภาพ      การเล่น M เพื่อสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด  ซึ่งกันและกัน  การที่ได้ศึกษาและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ ข้าพเจ้าคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของข้าพเจ้าในอนาคตข้างหน้าโดยการนำความรู้ที่ได้   ถ่ายถอดให้นักเรียนเพื่อที่พวกเขาจะได้ดำรงอยู่โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างทันสมัย