การวิเคราะห์สภาพและโอกาสในการให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

มัณฑนา บาลไธสง

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์สภาพและโอกาสในการให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศแก่ชุมชน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการด้านภาษาต่างประเทศแก่ท้องถิ่นให้เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพแก่ผู้เรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้กระบวนการวางแผนการตลาด ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกศูนย์ภาษา  สภาวะการแข่งขันของตลาดการสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อทราบความสามารถ โอกาส อุปสรรคในการเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการเรียนภาษาต่างประเทศ ส่วนแบ่งการตลาด กลุ่มเป้าหมายโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษาเป็นหลัก ส่วนการวางตำแหน่งศูนย์ภาษาในตลาด มีตำแหน่งอยู่ที่หลักสูตรหลากหลาย ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสถานที่ที่สะดวกสบาย การนำกลยุทธ์การตลาดด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย Differentiated Marketing และ Concentradted Markering เพื่อมาใช้ในการเพิ่มจำนวนผู้เข้าเรียนในแต่ละหลักสูตร การใช้กลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ศูนย์ภาษา ตลอดจนถึงการวางแผนการปฏิบัติงานในช่วงระหว่างปี 2549-2550

 บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#บริการวิชาการ#ภาษาต่างประเทศ#อุดรธานี#abstract#proceeding#urdu-conference-2006

หมายเลขบันทึก: 57566, เขียน: 07 Nov 2006 @ 09:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)