วิชาชีพระยะสั้น การปลูกพืชผักสวนครัว

กศน.ตำบลวัดตูม เล็งเห็นประชาชนในตำบลวัดตูม หันมาเห็นประโยชน์ จากการเกษตร การปลูกพืชผักสวนครัวทาน และส่งขายเสริมรายได้ให้ครอบอย่างมากมายการปลูกพืช ด้วยหยดน้ำ มีมากในหมู่ที่๑ ต่อมาพูดคุยปรึกษาและนำท่านผู้รู้ในชุมชน ข้าราชการเกษียณ พ.อท. โพยม เมฆประพันธ์ เป็นวิทยากรนำประสพการณ์และเทคนิคกระบวนการปลูกพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้มาปรับปรุงการเพาะปลูกในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการตลาด ทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากรน้ำ สร้างอาชีพให้เกิดในชุมชน และประหยัดค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์สามารถใช้ได้ต่อเนื่อง ถึง ๑ปี แตงกวาเป็นพืชผักซึ่งวิเคราะห์กันแล้วจะมีในเมนูอาหารแทบทุกเมนู ราคาถูกถึงกิโลละ ๑๐ บาทก็ยังมีรายได้ดีและไม่ต้องไปไหนปลูกทำอยู่กับบ้านและรายได้ก็ดีเก็บผลิตผลก็เร็วและถือเป็นการปลูกผักทานเอง ปลอดสารเคมีเพราะเราใช้ปุ๋ยก็ปุ๋ยฮอร์โมนไข่ทำใช้เองแสนประหยัด ลดปัญหาสารเคมีกับตนเอง และชุมชนด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลวัดตูมความเห็น (0)