มุ่งมั่นสิ่งใด....ย่อมได้สิ่งนั้น

ความมุ่งมั่นคือความตั้งใจที่จะกระทำสิ่งใดก็ตามให้สำเร็จตามเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

..

..

ในความตั้งใจมุ่งมั่น สิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ นั่นคือ "อิทธิบาท 4" ซึ่งประกอบไปด้วย

- ความพอใจ(ฉันทะ)

- ความเพียร (วิริยะ)

- ความคิดสนใจ(จิตตะ)

- ความคิดลึกซึ้ง (วิมังสา)

..

ครูบอกว่า...สิ่งนี้เองช่วยขัดเกลากิเลส ที่เกิดขึ้นกับตัวของเราได้ ตัวกิเลสนี้ มันเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งต่อการทำสมาธิ

เมื่อเรากำจัดกิเลสนี้ออกไปได้ เราก็จะพบความสุขทางใจ ที่เป็นความสุขจากข้างใน เป็นสุขที่ไม่ขึ้นตรงต่อวัตถุภายนอก

ครูเรียกความสุขนี้ว่า "นิรามิสสุข"

และการทำสมาธิก็ได้สุขนี้ด้วยเช่นกัน

..

..

หลวงพ่อ วิริยังค์ ท่านพูดว่า....การทำอะไรก็ตาม ต้องใช้ใจเป็นผู้สั่งการ เป็นความตั้งใจที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เพรียบพร้อมไปด้วย "ศรัทธาและปัญญา"

อิทธิบาท 4 ที่หลวงพ่อพูดถึงนั้น-------------> เมื่อข้อ1 (ความพอใจ) เกิดขึ้น ข้อ 2 (ความเพียร)ก็จะตามมา เกิดข้อ3 (ความสนใจ) และข้อ 4 (ความคิดลึกซึ้ง) ตามลำดับ ศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นแล้ว "สิ่งที่ไกลแค่ไหน ก็เหมือนใกล้" พลวงพ่อพูดเช่นนั้น เพราะนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า

..

ข้าพเจ้า ยิ้มอยู่ในใจ เป็นนานสองนาน ทำไม? สิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่ายาก หากเมื่อได้ฟังคำที่หลวงพ่อพูดแล้ว ทำไมฟังเข้าใจง่ายนักก็ไม่รู้!!!

..

หลวงพ่อยังเล่าให้ฟังอีกว่า....ที่เราเห็นแสงสว่างวูบวาบ ขณะนั่งสมาธินั้น ที่จริงแล้วมันไม่ใช่"จุดพลังอำนาจ"นะ มันเป็น "ภวังค์" ต่างหาก เพราะขณะที่เราบริกรรม "พุทโธ" เมื่อพุทโธหมดไป จิตก็จะเข้าภวังค์ นี่คือ...การเคลียร์ปลายประสาทของเรา นั่นเอง

..

หลวงพ่อยังพูดอีกว่า...คนเราเมื่อใกล้ตายนั้น จิตจะเข้าภวังค์ สมาธิที่เราทำไปมากน้อยในคนแต่ละคนนั้น จะมารวมกันที่นั้น คนที่มีสมาธิ และพลังจิตมาก เวลาจิตออกจากร่าง ก็จะเกิดทางสว่าง ไม่มืดบอด

...

ข้าพเจ้าฟัง...ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ และด้วยจิตที่รับรู้จาก สิ่งที่หลวงพ่อพูด...รับรู้ได้ว่า สิ่งที่หลวงพ่อพูดนั้น หลวงพ่ออยากสื่ออะไร?

..

ข้าพเจ้าสาธุ และก้มกราบนมัสการหลวงพ่อวิริยังค์ ด้วยหัวใจของความเป็นศิษย์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่เรียนจาก...หลักสูตรครูสมาธิความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

อิืทธิบาท 4  คือ หนทางแห่งความสำเร็จของช่ีวิตจ้ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  คุณแสงแห่งความดี   ได้มาเรียนธรรมะ  ดีๆ  ขอบคุณมาก ค่ะ

ขอบคุณมากครับ