สัปดาห์ที่ 15 (21/8/2557) "มอบรางวัล"

# วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้า เพราะเป็นเวรประจำวันของผมครับ เมื่อวาน ผอ.ได้คุยเกี่ยวกับหน้าที่ของครูเวรด้วย วันนี้จึงต้องไปเช้าครับ


# วันนี้ภาคเช้าหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในวันวิทยาศาสตร์ทีผ่านมา ซึ่งกระผมได้เป็นคนถ่ายรูปในการมอบเกียรติบัตรครับ มีนักเรียนรับรางวัลในการแข่งขันแต่ละกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวิทยากรในแต่ละกิจกรรม เพื่อจะเป็นผลงานของนักเรียนแต่ละคนในภายภาคหน้า


# แม้กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์จะเป็นกิจกกรมเล็กๆ แต่นักเรียนก็ได้รับความรู้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)