ส่วนหนึ่งของมุมความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ

         

        SPU ขอแนะนำ..แหล่งเรียนรู้เรื่องการออมและการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบกับชุดหนังสือและตำราด้านการตลาดทุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ครอบคลุมไปด้วยเนื้อด้านการเงินและการลงทุน สามารถใช้บริการได้ที่ สำนักหอสมุด ชั้น 6 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาสัมพันธ์ความเห็น (0)