วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม (Saengtham College journal)

วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม  (Saengtham College journal)    เป็นวารสารวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษาโดยนำเสนอบทความในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือบทความปริทัศน์ซึ่งวิทยาลัยแสงธรรมจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยตลอดจนนักวิชาการอิสระเพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ ทางปรัชญาศาสนาเทววิทยา และการศึกษา ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านปรัชญาศาสนาเทววิทยา และการศึกษา เพิ่มมากขึ้นซึ่งผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพ (Peer Review) จากผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม  (Saengtham College journal) 

ISSN : 1906-5078

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ

URL : http://www.saengtham.ac.th/journal/index.php/all-scj

สถานที่ติดต่อ : ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม เลขที่ 20หมู่ 6 ตำบลท่าข้ามอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม73110

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resources

คำสำคัญ (Tags)#electronic resources#elctronic journal#วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม#Saengtham College journal#วิทยาลัยแสงธรรม

หมายเลขบันทึก: 574941, เขียน: 22 Aug 2014 @ 11:05 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)