อย่าวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิม

ถ้าโง่...ขอโง่ทีเดียว

ถ้าขาดเงิน...

ขอขาดครั้งเดียว

ทำอะไรแล้วมีปัญหา

ให้มีปัญหาครั้งเดียว

.....................

ก้าวสู่อนาคต

ด้วยการวางแผนที่ดี

เอาความผิดพลาด

เป็นบทเรียน

...................

เข้าใจหนทางชีวิต

ไม่ผิดพลาดซ้ำซาก

.....................

ชีวิตเป็นของเรา

มั่นใจ...มีความสุข

กับทุกก้าวย่าง

ที่เดินไปตามเส้นทาง

อย่างไม่ประมาท

      เก็บมาฝาก  จากปกหน้า  หนังสือ  เรื่อง  เริ่มที่ก้าว  ก้าวที่กล้า   โดย  นาน  สินธูสวัสดิ์