ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์(วัสดุคงทนถาวร)

กำหนดเลขวัสดุคงทนถาวร

จากการประชุมเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2549 ณ Citscom โดยประชุมโดยกองแผนงาน  กองคลัง พัสดุ  ได้ชี้แจงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2550  โดยในส่วนของพัสดุ ได้ชี้แจงพิ่มเติม ในส่วนของวัสดุ จากวัสดุคงทนถาวรเป็น "ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์" โดยยึดหลักเกณฑ์เหมือนเดิมโดยที่หน่วยพัสดุแต่ละคณะจัดทำ   ** ใบเบิกวัสดุคงทน   ***ทำรายงานวัสดุคงเหลือทุกสิ้นเดือน โดยส่งไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  โดยกำหนดตัวเลขและเขียนที่ตัววัสดุนั้น ๆด้วยทำเหมือนครุภัณฑ์  โดยอาจจะกำหนดตัวเงินที่จะตีเป็นวัสดุคงทนฯอยู่ที่ประมาณ 2,500 - 5,000 บาท เพื่อง่ายต่อการตีความและออกเลขวัสดุ

ตัวอย่างรหัสวัสดุ    ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2

คำสำคัญ (Tags)#วัสดุคงทนถาวร#พัสดุสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 57438, เขียน: 06 Nov 2006 @ 16:23 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 16:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

บอย สหเวช
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
  • เห็นใบเบิกวัสดุคงทนถาวร เหมือนกันครับ
  • เพิ่งเริ่มใช้ไหมครับ
  • วัสดุคงทนถาวรที่ผ่าน ยกประโยชน์ให้หรือเปล่าครับ
เขียนเมื่อ 
ตัวอย่างรหัสวัสดุ  ยัง Link ไม่ได้ค่ะ
มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

Link ได้แล้ว  ขอบคุณค่ะ ขวัญ :)

ขวัญเรือน แดงเรือ
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
ใบเบิกวัสดุคงทน หรือเรียกชื่อใหม่ว่า " คุรภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์" เพิ่งเริ่มใช้ประมาณ งปม. 49 ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานเหมือนกับครุภัณฑ์ทุกประการ ต่างกันที่ราคาค่ะ ส่วนงบที่ผ่านมาก็ยกประโยชน์ให้ค่ะ
p.porn
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอเพิ่มเติมนะคะ วัสดุคงทนถาวร กุลุ่มพัสดุ ของมหาวิทยาลัยตกลงกันว่า ให้ เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2548  - 30 กันยายน 2549 (งบประมาณปี 2549) หลักการปฏิบัติคือ การซื้อสิ่งของใดก็ตามหากเคยจัดซื้อเป็นครุภัณฑ์ (ตามหลักการจำแนกงบประมาณรายจ่ายเดิม) แต่ราคาไม่เกิน 5,000 บาท ให้เบิกในหมวดค่าวัสดุ และลงบัญชีคุมของหน่วยงานเป็นวัสดุคงทนถาวร โดยใช้หลักคล้ายๆ กับการลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ แต่หลังจากได้รับหนังสือเวียน จากกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0408.4/ 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549  เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ มหาวิทยาลัยจึงได้เชิญ เจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุ ประชุมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้เปลี่ยนชื่อจากเดิม วัสดุคงทนถาวร เป็นครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ เพื่อไม่ให้สับสนและถูกต้องตามหลักการลงบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 (ปีงบประมาณ 50) เป็นต้นไป สำหรับวัสดุคงทนถาวร ปีงบประมาณ 2549 ให้เป็นบัญชีคุมเดี่ยวๆ 1 ปี ถึงสิ้นปีต้องสำรวจวัสดุคงทนถาวรคงเหลือเช่นกันค่ะ  ส่วนการกำหนดราคาขั้นต่ำที่ไม่ต้องเป็นครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เป็นวัสดุ) กองคลังกำลังร่างเสนอคณะกรรมการบริหารเพิ่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอยู่ค่ะ