208. ประชุมเตรียมสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ


>>>

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา วันที่ 29 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมเป็นโรงเรียนรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยแบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 2 ประเภท คือ

         1.โรงเรียนขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงจำนวน 2แห่ง ได้แก่โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา และ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม

         2.โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง สามารถพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา จำนวน7 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนนาวังศึกษาวิชโรงเรียนเชียงกลมวิทยา โรงเรียนปากชมวิทยา โรงเรียนภูกระดึงวิทยา โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร โรงเรียนสวรรณคูหาพิทยาสรรค์ และโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

>>>

การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา โดยมี โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร เป็นกรณีศึกษา เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพร้อมรับการประเมิน ซึ่งมีกรอบในการเรียนรู้ประชุมปฏิบัติการในหัวข้อต่อไปนี้ คือ

       -แนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       -การเขียนเรื่องเล่าการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

       -การทำ Workshop การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

       -การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนเล่าเรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาในโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้

       -ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินศูนย์การเรียนรู้

       -สรุปการประชุมซักถาม

>>>

สรุปสาระการประชุม ครั้งนี้

        1. โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียง พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษานั้น จะต้องมีการผลักดันให้เป็นการดำเนินงานเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติมีการวางแผนการดำเนินงานเป็นวงจรคุณภาพมีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนโดยแท้จริง

        2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือกิจกรรมศึกษาดูงานของบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อให้ทุกๆ คนสามารถเห็นแนวทางการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

        3. มีการประชุมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภายในและภายนอก) เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการดำเนินงานของสถานศึกษาพอเพียง สู่การพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา พร้อมวางแผนงานร่วมกัน กำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบร่วมกัน

>>>

<p></p><p> </p>

หมายเลขบันทึก: 574366เขียนเมื่อ 12 สิงหาคม 2014 15:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 สิงหาคม 2014 09:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

คุณครูหายไปนานมากๆๆ

สวัสดีคะ อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง พอดีย้ายโรงเรียนคะ อะไรๆ ก็ยังไม่เข้าที่

ต่อไปจะพยายามมาเคลื่อนไหว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบันคะ

^_^

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท