5 พ.ย.2549 วันลอยกระทงที่หลายคนรอคอย มีภาพบรรยากาศงานลอยกระทงสวยๆทั่วทุกมุมของเมืองไทย

และที่กาฬสินธุ์ก็เช่นเดียวกัน แม้ไม่้ใช่เมืองท่องเที่ยว และไม่ได้รับความสนใจเหมือนกับจังหวัดใหญ่ๆ แต่ที่นี่ก็มีบรรยากาศดีๆให้ชมกันครับ

งานนี้ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทุ่มเทและตั้งใจจัดงานอย่างเต็มที่เหมือนปีที่ผ่านมาครับ

ให้ภาพเล่าเรื่องแทนครับ

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasinloykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin

loykratong_kalasin