หลังจาก AAR กลุ่มใหญ่ (UKM-8) และ AAR ภายในทีมเจ้าภาพ (มน.) ผมพอจะสรุปในภาพรวมแบบเข้าข้างตนเองได้ว่า UKM-8 ครั้งนี้ การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการคือ

         1. ได้ Core competence ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนให้ดีขึ้น เก่งขึ้น ตรงกับความต้องการขององค์กรมากขึ้น

         2. ได้ Mapping ของ Success Story และ People

         3. ได้ CoP โดยปริยาย (ต่อจากข้อ 2)

         4. ได้เรียนรู้ Concept และกระบวนการ KM (สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่) และ

         5. ได้มิตรภาพระหว่างเพื่อนสนิท (สำคัญที่สุด)

         อย่างไรก็ดี จุดไหนที่ทำให้ทุกท่านทุกทุกฝ่ายรู้สึกว่าได้รับเกินความคาดหวัง ก็ขอให้ทุกท่านภูมิใจ ในความสำเร็จนั้นร่วมกันเพราะได้ช่วยกันทำมาโดยตลอด (ทุกสถาบัน) ส่วนจุดไหนที่ท่านยังรู้สึกว่าได้น้อยกว่าความคาดหวังเช่นระบบเสียงและการตรงต่อเวลานั้น พวกเราชาว มน. ขอน้อมรับไว้แก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไปครับ

         ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่งครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.