นักศึกษา กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมโครงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

     คณะครู กศน.ตำบลโนนข่า นำนักศึกษา กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพะรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา ตลอดเส้นทางสองข้างบ้านโนนข่า ม.5 ถึงบ้านบุอ้ายตู้ ม. 7 เน้นปลูกต้นดอกคูณดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อความร่มรื่น สวยงามช่วงฤดูร้อนดอกคูณจะบานสะพรั่งสีเหลืองทองตลอดสองข้างทาง 

   วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับชุมชน
                    2.เพื่อให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม
                    3.เพื่อปลูกจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน การเสียสละ และให้เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้ ป่าไม้ ต่อสิ่งแวดล้อม

                            

นายธนโชค พงษ์ชนะ นายก อบต.โนนข่า

นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ต.โนนข่า


ศิษย์เก่า กศน.ต.โนนข่า สมาชิก อบต.โนนข่า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (0)