ทำอย่างไรเมื่อวัยรุ่นออทิสติกและซึมเศร้า?

ขอขอบพระคุณครอบครัวน้อง ก. ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 18.00 ถึง 22.00 น. ณ คอนโดที่น้องอยู่และดร.ป๊อปพบว่า "สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีสุขภาพจิตที่วิตกกังวลและต้องการจัดการชีวิตให้มีความสุข" ก่อนนัดหมายที่โรงเรียนการจัดการความสุข คลินิกกิจกรรมบำบัด ดร.ป๊อปจึงขอรวบรวมข้อมูลสากลในบันทึกนี้

ประเด็นที่ครอบครับนี้สงสัยและต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีความเข้าใจในการช่วยเหลือน้องก. ซึ่งคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นตอนอายุ 7 ปี พร้อมให้ทานยา Ritalin มาตลอดจนอายุ 17 ปี ก็วินิจฉัยใหม่เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนทุกด้าน พร้อมให้ยาตัวเดิมทาน ครอบครัวได้ปรึกษาคุณหมอหลายรพ. ก็ไม่มีการส่งปรึกษานักกิจกรรมบำบัดหรือนักบำบัดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดฟื้นฟูทักษะชีวิต จนคุณพ่อคุณแม่พยายามผลักดันพร้อมอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งจนน้องก.เรียนขึ้นชั้นปี 4 แต่ยังเหลืออีกหลายวิชาที่ต้องใช้เวลาอีก 5 ปี ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คุณพ่อต้องคอยติวคอยเรียนแทนน้อง ก. แต่น้องเริ่มไม่อยากตื่นนอน นอนไม่หลับ ไม่อยากไปเรียน และไม่ยอมไปสอบ คุณหมอจึงวินิจฉัยว่ามีภาวะซึมเศร้า มีความคิดฆ่าตัวตาย และมีภาวะออทิสติก แต่ก็ให้เพียงแค่ยาจิตเวช ได้แก่ ยาต้านเศร้ากับยานอนหลับ แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นในปัจจุบัน คุณพ่อคุณแม่ต้องติดลูกกรงหน้าต่างเพื่อป้องกันเพราะน้องก.เคยออกไปนอกหน้าต่างคอนโดสูงชั้น 18 แล้วบ่นว่าอยากตาย ทำให้ครอบครัวนี้เป็นทุกข์อย่างมาก 

ก่อนดร.ป๊อปนัดประเมินและบำบัดฟื้นฟูทั้งน้องก. คุณพ่อ และคุณแม่ จึงขอบันทึกความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจัดการความสุขแก่ครอบครัวที่ซับซ้อนนี้:-

คำถาม 1: สมาธิสั้นแตกต่างกับออทิสติกอย่างไร และส่งผลให้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จะจัดการได้อย่างไร

คำตอบ 1: ออทิสติกสเปคตรัม ครอบคลุมตั้งแต่ออทิสติก แอสเปอร์เกอร์ จนถึงความบกพร่องด้านพัฒนาการหลายด้าน ที่เด่นชัดคือ เด็กจะไม่เข้าใจการเล่นเลียนแบบ สื่อสารภาษากาย-พูดไม่ได้ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสังคม และมีพฤติกรรมซ้ำๆอย่างไม่เหมาะสม ส่วนสมาธิสั้นจะไม่ตั้งใจทำอะไรได้นาน ไม่อยู่นิ่ง และใจเร็ว ซึ่งหลายการศึกษาพบว่า 50% ของเด็กออทิสติกสเปกตรัมจะมีสมาธิสั้นร่วมด้วย คลิกอ่านเพิ่มที่นี่ [Acknowledge: Additudemag.Com] สำหรับผลกระทบทำให้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จะจัดการได้ในหลายวิธี โดยเน้นการรักษาด้วยยาและการบำบัดฟื้นฟูจากนักกิจกรรมบำบัด นักพฤติกรรมบำบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง คลิกอ่านเพิ่มที่นี่ [Acknowledge: NCLD.Org]

คำถาม 2: เมื่อเด็กพิเศษกลายเป็นวัยรุ่นซึมเศร้าจะมีวิธีจัดการเรื่องความคิดฆ่าตัวตายได้อย่างไรกัน

คำตอบ 2:  จากข้อมูลมีหลายวิธีการ เช่น ผู้ปกครองต้องเข้าไปพูดคุยเพื่อให้ลูกแยกแยะความคิดจากการกระทำที่คิดสั้น โดยตั้งคำถามว่า "พ่อแม่จะให้ช่วยลูกอย่างดีที่สุดได้อย่างไร" และ/หรือพูดคุยว่า "พ่อแม่รักและพร้อมจะช่วยลูกเสมอ" และห้ามโต้เถียงกับลูก ห้ามเน้นการคิดสั้นเป็นเรื่องที่ผิด ห้ามตำหนิทุกคนในครอบครัว คลิกอ่านเพิ่มที่นี่ [Acknowledge: Helpguide.Org] และศึกษาเพิ่มเติมที่นี่ [Acknowledge: Autism-Help.Org]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (2)

ขอบพระคุณมากครับพี่ดารนี

ขอบพระคุณมากครับพี่โอ๋และพี่นงนาท