รายงานความก้าวหน้าสัปดาห์ที่ 9 หน่วยฝึกที่ 4 อบต.วังตะกู

สัปดาห์ที่ 9 ของการฝึกงานที่ อบต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เวลา 8.30 - 16.30

สวัสดีเช้าวันจันทร์เป็นวันแรกของการฝึกงานในสัปดาห์ที่ 9 พวกเราก็มานั่งทำงานเหมือนเช่นทุกๆ

จัดโต๊ะประชุมที่ชั้น 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูจะมีประชุมเกี่ยวกับเรื่อง ผู้ประกอบการ้านอาหารและร้านค้าภายในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

เขียนหนังสือแจ้งเตือนให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2553-2556

หนังสือฉบับนี้เขียนมา 3 สัปดาห์แล้วยังไม่เสร็จ หมดกระดาษไปหลายรีมแล้ว


วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

เวลา 8.30 -16.30 น.

เขียนหนังสือแจ้งเตือนให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2553-2556

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู


วันที่ 30 กรกฎาคม 2557

เขียนหนังสือแจ้งเตือนให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2553-2556

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู


วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

เวลา 8.30 -16.30 น.

วันนี้ได้รับมอบหมายให้จัดการเรื่องธงวันแม่ที่จะมาถึงอีกไม่กี่วัน และได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จัดการเรื่องธงที่ใช้ปักตามถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนที่ 2 ไปจัดการธงที่ติดรอบๆบนชั้น 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบล

จัดห้องเก็บวัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

จัดสำนักงานใหม่ในส่วนการคลัง


วันที่ 1 สิงหาคม 2557

จัดห้องประชุมใหม่ที่ชั้น 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

จัดเตรียมธงวันแม่เพื่อนำไปแจกให้กับผู้นำชุมชนในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิวัฒน์ อ่อนแป้นความเห็น (0)