GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม

งานทุกอย่างสำเร็จได้เพราะการมีส่วนร่วมของทีมงาน

       อยากเล่าถึงความสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรุ้ทั้งโรงเรียน                โรงเรียนแรกที่จะเล่าให้ฟังคือโรงเรียนเสนานุเคราะห์  จุดเด่นของโรงเรียนนี้คือ   การทำงานเป็นทีม          แบบมีส่วนร่วม (collaborative  teamwork)  บุคลกรของโรงเรียนปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างเสมอภาคกันในฐานะผู้ร่วมงานที่มีความเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน     มีการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งสู่เป้าหมาย   เดียวกัน คือการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนากระบวนการคิด  โรงเรียนได้มีการรวบรวมผลงานรายบุคคลสังเคราะห์เป็นผลงานของโรงเรียนโดยภาพรวม  นอกจากนั้ยยังมีการเสริมพลังอำนาจ (empowerment) ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างพอเพียงและต่อเนื่องตามต้องการ  เพื่อปรับปรุงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

       ต้องขอบคุณทีมงานของโรงเรียนทุกคน  และที่สำคัญที่สุดคือ  ผอ. กมล  พุมรินทร์        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 57325
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)