วันที่สอง ฟังธรรม รับพร (15/05/2557)

วันที่สอง ฟังธรรม รับพร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เป็นวันเปิดเทอมวันที่สอง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ทางโรงเรียนจึงเชิญพระอาจารย์ มาให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งดิฉันคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักหลักธรรมคำสั่งสอน และรู้จักผิดชอบชั่วดี นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ข้อคิดดี ๆ ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย


นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังธรรมจากพระอาจารย์


นักเรียนตอบคำถาม เพื่อรับรางวัลจากพระอาจารย์


นักเรียนได้ขอขมาพระอาจารย์ที่อาจจะพูดจาหรืออาจทำกิริยาที่ไม่เหมาะสม และรับพรจากพระอาจารย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)