การปรับอารมณ์ เพื่อควบคุม เบาหวาน/ความดัน ด้วยโพชฌงค์ 7

ภาพแสดงความสัมพันธ์

อารมณ์ กับ โรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง

จาก ทุกขอริยสัจ(โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส )

และวิธีปรับอารมณ์ให้สมดุล โดยใช้โพชฌงค์ 7 …

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน santhorn99ความเห็น (0)