Infographic แทรนใหม่ในสังคมปัจจุบัน

ทุกคนคงได้ยินคำว่า Infographic กันคุ้นหูอยู่บ้างแต่รู้หรือไม่ว่า Infographic นั้นหมายถึงอะไร?

          Infographic หรือ Infomation graphic เป็นภาพ หรือกราฟิก ที่บ่งชี้ถึงข้อมูลต่างๆ ตามที่ ผู้ออกแบบ (Desig) ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้เข้าใจถึงผู้มูลง่ายขึ้น รูปลัษณ์ น่าอ่านขึ้น และน่าสนใจยิ่งขึ้น ไม่ว่าขู้อมูลจะเป็น ตัวเลข ตัวหนังสือ ความรู้ หรือข้อมูลต่าง เจ้าตัว Infographic นั้นสามารถ จัดการข้อมูลเหล่านี้ ให้อยู่ในรูปแบบที่น่าอ่านยิ่งขึ้น และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบัน Infographic จึงนับว่าเป็นพระเอกขี่ม้าขาว มาช่วยให้ผู้อ่านนั้น อยากอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น จากที่ ตัวหนังสือ หรือตัวเลลขที่เปรียบเสมือนยาขม ก้กลายมาเป็นยาชั้นเลิศ ในปัจจุบัน ด้วยการจัดการข้อมูลที่เรียกว่า “Infographic”


 ตัวอย่าง Infographic เรื่อง การพัฒนาแผนแม่บท ICT โดย นายนัฐพล จันทร์แดง

 จัดทำขึ้นเพื่อประกอบเนื้อหา ว่ารูปแบบของ Infographic นั้นอยู่ในรูปแบบใด

  แตะที่ลิงค์เบาๆ >>>>>>>> Infographic

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศความเห็น (0)