King Innovation : “ฝนหลวง” “นวัตกรรม” ที่แก้ไข “ปัญหาภัยแล้ง”

ฝนหลวง ”           

ปฎิบัติการปั้นเมฆเป็นตัว

นวัตกรรม ที่แก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาสาธารณภัย :   พระปรีชาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ขั้นตอนที่ 1 ก่อกวน

กระตุ้น มวลอากาศ ที่อยู่เหนือลม ให้ลอยตัวสูง

ขั้นตอนที 2 เลี้ยงให้อ้วน

กระตุ้นก้อนเมฆด้วยสารเคมีฝนหลวงให้ ขยายตัวใหญ่ ขึ้นจน อ้วน

ขั้นตอนที่ 3 โจมตี

โจมตีกลุ่มเมฆที่มีความหนาแน่นมากพอให้กลายเป็น ฝน


ผลจากขั้นตอนทั้ง 3 สิ่งที่ได้คือ ฝน คนไทยเรียกว่า ฝนหลวง

บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎiไทยโดยแท้


ขอจงทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยสืบไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (Concepts Theories in Innovation Management for Development)ความเห็น (0)